Според сеќавањата на проф. Христо Стамболиев во 1947 година формирано е друштво на хемичарите и технолозите како асоцијација на научниците и истражувачите кои се активни во хемијата, применетата хемија и технологијата, подоцна преименувано во Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија. Сојузот е дел на Инженерската институција на Македонија (ИМИ) и е членка на Европско хемиско друштво (EuChemS).

Во рамките на Сојузот има: секција за терминологија и номенклатура, кристалографија, полимери и образование.

Финансиските средства на Сојузот се донации од Министерството за наука и образование на Македонија односно некои факултети и универзитети во Македонија, како и донации од стопанството.Вести

Членарина за СХТМ за 2022

Почитувани колеги,

Ги молиме сите кои сакаат да бидат активни членови на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија во 2022 г. да уплатат членарина во вредност од 500 ден. според податоците дадени подолу (ПП-30). Молиме уплатата да ја извршите најдоцна до крајот на февруари 2022 г. (членарината после овој рок ќе изнесува 700 ден.):

Котизацијата за студенти на додипломски студии на универзитетите во Македонија е 250 ден.

Тие членови кои не се регистрирани во СХТМ, пред да уплатат да се регистрираат на следниот ЛИНК.

 –  цел на дознака: членарина 2021 за име и презиме

–  повикување на број на задолжување: 0

–  назив на примач: СХТМ Скопје

–  трансакциска сметка на примачот: 300000001352895

–  банка на примач: Комерцијална банка

–  износ МКД: 500

–  повикување на број на одобрување: членарина 2021 за име и презиме

–  шифра: 563

 

Дел од позначајните активности предвидени за 2022 г. се:

o   Издавање на научното списание Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering.

o   Организација на 15-ти Студентски Конгрес на СХТМ.

o   Наставната секција на СХТМ предвидува продолжување на повеќе активности и оваа година:

· Учество на меѓународна олимпијада по хемија (International Chemistry Olympiad – IChO)

· Учество на јуниорската олимпијада по природни (International Junior Science Olympiad – IJSO) во заедничка организација со колегите од физика и од биологија 

· Државни натпревари по хемија за средните училишта.

· Државни натпревари за основните школи.

· Семинари по хемија за наставници од средните и основните училишта.

·         ….

  Како што ви е познато членовите на СХТМ имаат посебни повластици ако учествуваат во овие активности.

 

 Со почит,

 Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ

 

Благодарница од ПМФ

Драги членови на СХТМ,

Со особено задоволство Ве известуваме дека по повод 75-годишнината од основањето на Природно-математичкиот факултет – Скопје и патронатот на Факултетот, Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија, денес, 16 декември 2021 година, беше одликуван со плакета во знак на признание и благодарност за успешната соработка и придонесот во развојот на научноистражувачката дејност и промоцијата на Факултетот.

Плакетата ја додели проф. д-р Александар Скепаровски, декан на ПМФ, а признанието го прими проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ. Ова признание е резултат на долгогодишната работа и посветеноста на членовите на СХТМ. Во оваа прилика, искрено им се заблагодаруваме на сите членови за дадениот придонес кон успешноста на СХТМ, од самиот почеток до денес.

Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија ја изразува својата огромна благодарност до Природно-математичкиот факултет за соработката и севкупната поддршка, без којашто реализацијата на дел од активностите на СХТМ не би била возможна.

Со почит и благодарност,
СХТМ

 

 

 

15-ти Студентски конгрес на СХТМ

29 септември до 1 октомври, 2022, Скопје

Вести