Датуми за натпреварите по хемија за учениците од основно и средно образование

 

Членарина за СХТМ за 2022

Почитувани колеги,

Ги молиме сите кои сакаат да бидат активни членови на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија во 2022 г. да уплатат членарина во вредност од 500 ден. според податоците дадени подолу (ПП-30). Молиме уплатата да ја извршите најдоцна до крајот на февруари 2022 г. (членарината после овој рок ќе изнесува 700 ден.).

Тие членови кои не се регистрирани во СХТМ, пред да уплатат да се регистрираат на следниот ЛИНК.

 

Благодарница од ПМФ за СХТМ по повод 75-годишнината од основањето на Природно-математичкиот факултет