Извршниот и Надзорниот одбор на СХТМ донесоа едногласна одлука средствата од членарина за 2023 година да се уплатат на Црвениот крст на Македонија за настраданите од катастрофалните земјотреси во Турција и во Сирија

 

Членарина за 2023 година

Почитувани колеги,

Ги молиме сите кои сакаат да бидат активни членови на Сојузот на хемичарите и технолозите на Македонија во 2023 г. да уплатат членарина во вредност од 500 ден. според податоците дадени подолу (ПП-30). Молиме уплатата да ја извршите најдоцна до крајот на февруари 2023 г. (членарината после овој рок ќе изнесува 700 ден.):

Котизацијата за студенти на додипломски студии на универзитетите во Македонија е 250 ден.

 –  цел на дознака: членарина 2023 за име и презиме

–  повикување на број на задолжување: 0

–  назив на примач: СХТМ Скопје

–  трансакциска сметка на примачот: 300000001352895

–  банка на примач: Комерцијална банка

–  износ МКД: 500

–  повикување на број на одобрување: членарина 2023 за име и презиме

–  шифра: 563

Со почит,

Проф. д-р Зоран Здравковски, претседател на СХТМ

 

Датуми за натпреварите по хемија за учениците од основно и средно образованиеза 2022/2023